Page 1 of 45 jobs
Upload your CV and easily apply to jobs from any device!
Cartrefi Cymru Co-operative
Bangor
Now hiring at 30 Dean Street,...
£8.21 an hour
Mae Prosiect Anghenion Ychwanegol Cymunedol Powys yn cynorthwyo plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol rhwng 0 a 18 oed yn eu cartrefi ac yn y...
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Bangor
Mae gennym dros 6,300 o gartrefi ac rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal y cartrefi rheini. Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi...
£8.21 an hour
Mae hyn yn cynnwys cymorth i gael mynediad at weithgareddau yn y gymuned mewn grwpiau bach, gweithgareddau ar y safle neu ofalu am blant yn eu cartrefi eu...
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
North Wales
Fel cymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru gyda dros 6,300 o gartrefi, rydym yn falch o ddarparu cartrefi a gwasanaethau safonol a fforddiadwy i’n tenantiaid....
£8.21 an hour
We provide support to people with learning disabilities, mental health needs, older people, people with Autism and physical disabilities. We do that in a...
£30,401 - £37,267 a year
Bydd deilydd y swydd yn rheoli ar ran Uwch Adran y Dwyrain o ran gweithredu, monitro ac adolygu Gofal Nyrsio Cofrestredig sydd wedi’i ariannu gan y GIG a Gofal...
£9.47 - £9.97 an hour
We provide support to people with learning disabilities, mental health needs, older people, people with Autism and physical disabilities. We do that in a...
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Wales
Fel cymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru gyda dros 6,300 o gartrefi, rydym yn falch o ddarparu cartrefi a gwasanaethau safonol a fforddiadwy i’n tenantiaid....
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Wales
Mae gennym dros 6,300 o gartrefi ac rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal y cartrefi rheini. Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi...
Let employers find you
Every day, thousands of employers search Indeed for candidates like you.
Upload your CV